De 21e Lustrum Commissie der R.S.V. Sanctus Laurentius bestaat uit de volgende leden:


Praeses:

Jasper Badoux

praeses@lustrumlaurentius.nl, +316 23 16 27 30

De Praeses is het organisatorisch brein achter de Lustrumcommissie. Hij is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie binnen de commissie. Daarnaast leidt hij de vergaderingen en is het gezicht van het Lustrum.


Vice-Praeses Reünisten:

Remco Voncken

reunisten@lustrumlaurentius.nl, +316 40 32 62 04

De Vice-Praeses Reünisten is verantwoordelijk voor de reünisten. Hij zorgt ervoor dat zoveel mogelijk reünisten worden betrokken bij de viering van het 105-jarig bestaan van Laurentius. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de fondsenwerving onder onze reünisten en werkt nauw samen met de Reünistencommissie van Laurentius. 


Vice-Praeses Intern:

Charlotte Reijnen 

vipintern@lustrumlaurentius.nl, +316 13 17 63 43

De Vice-Praeses Intern draagt zorg over het aanstellen en begeleiden van alle subcommissies met betrekking tot het lustrum. Leden kunnen haar te allen tijde benaderen voor het stellen van vragen of het tonen van interesse voor subcommissies.


Ab Actis Externi:

Fien de Ridder

info@lustrumlaurentius.nl, +316 39 47 75 32

De Ab Actis Externi is verantwoordelijk voor diverse aspecten binnen het lustrum. Zo is zij onder andere verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten, promotie en sociale media. Daarnaast heeft zij contact met zowel internen als externen, en werkt veel samen met de Marketing Commissie en leidt de CD, Radio en Pres Promo commissie. 

 

Quaestrix Intern:

Jonna Tromm

qintern@lustrumlaurentius.nl, +316 11 60 67 93

De Questrix Intern is verantwoordelijk voor alle uitgaven met betrekking tot het Lustrum. Daarnaast is zij het brein achter de begroting van het lustrum en zal zij samen met de Vice-Praeses Intern alle quaestoren van de subcommissies op financieel gebied begeleiden.


Quaestor Extern:

Matthieu Mulder

m.mulder@lustrumlaurentius.nl, +316 42 34 39 39

De Quaestor Extern is samen met de Lustrum CCB verantwoordelijk voor alle inkomsten van het Lustrum. Samen met deze commissie zal hij geld voor het 21e Lustrum binnenhalen. 


Commissaris Locatie en Exploitatie:

Gijs Hutten 

g.hutten@lustrumlaurentius.nl, +316 82 72 99 54

De Commissaris Locatie en Exploitatie is verantwoordelijk voor het vinden en beheren van het Lustrumterrein. Daarnaast gaat hij over het aanvragen van de vergunningen. Het terrein wordt het kloppend hart van alle festiviteiten tijdens de lustrumweken. De Commissaris Locatie en Exploitatie houdt contact met alle partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van het lustrumterrein. Hij zal nauw samenwerken met de Terrein Commissie, de Feest Commissie en Exploitatie Commissie.

WhatsApp_Image_2019-10-05_at_12.54.51.jpeg
Laurentius_-_Lustrum_105-83.jpg